Kommunikation

Om universum, och alla dess invånare, består av energi, så är kommunikation de energiernas utbyte med varandra. De kommunikationskanaler som det kanske är vanligast att man tänker på, och känner till, är till exempel talspråk, skriftspråk och kroppsspråk. Alla fyller de olika funktioner och har olika egenskaper.

Talspråket använder man hörselsinnet för att uppfatta. Det är inte begränsat av att personerna behöver ha visuell kontakt med varandra. Skriftspråket är en tyst kommunikation som i och för sig kräver visuell förmedling, men å andra sidan kan man läsa det som någon skrivit när som helst, och dessutom flera gånger om man vill.

Både talspråk och skriftspråk kräver en kodnyckel för att informationen ska gå fram, dvs att man använder samma språk, och att båda förstår det. Kroppsspråket är en annan typ av visuell kommunikation som är mer gränsöverskridande. Kroppsspråket används kanske inte alltid medvetet, men förmedlar en hel del ändå, och ofta handlar det om en annan typ av information än den som förmedlas genom skrift.

Men gemensamt för alla dessa kommunikationskanaler, är att vi genom rörelser i, och förändring av, vår egen energi, också förändrar och rör vår omgivnings energi, och därigenom förmedlar information. I något fall genom att skapa ljudvågor, i ett annat fall genom att förändra ett föremåls energi, till exempel en anteckningsboks, genom att vi skriver i den. Den gemensamma faktorn är energi i rörelse och förändring. En rörelse som drar med sig, och påverkar, näraliggande och besläktade energier.

För en energis rörelse kan sprida sig som ringar på vattnet. När ringarna möter andra energier eller andra ringar, kan de växa sig starkare, byta riktning, eller förändra sin karaktär. De rörelser vi gör påverkar vår omgivning, och vår omgivnings rörelser påverkar vår energi. Det är ett ständigt givande och tagande som aldrig vilar, och som alltid är i förändring.

Men så som varandes energier, har vi en medfödd förmåga, inte bara att förändra och röra vår egen energi, utan även att känna av andra energier och deras förändring och rörelse. Och för det behövs inget annat språk, det handlar om förmedling av information direkt från en energi till en annan. Telepati är förmågan att kommunicera genom tankekraft, vilket existerar, som en form av direkt energikommunikation. Genom att, till exempel, tänka på någon förändrar man sin energi, och man förändrar den på ett sätt så att den i högre utsträckning liknar den personens energi som man tänker på.

Det gör att en sån energiförändring har goda möjligheter att uppfattas just av personen man tänker på, eftersom energierna för en kort stund blir nära besläktade och därför verkar attraherande på varandra. Och även om man kan känna all energi, så är känslan många gånger starkare när det handlar om energi som attraherar vår energi. För attraktion kan kännas nästan som att någon drar i vår energi, och principen är som om nån skulle dra i våra kläder, sånt märks. Det är förresten på samma sätt som attraktion mellan människor fungerar. Och varför vi upplever personer som är attraherade av oss som otroligt attraktiva.

När det gäller kommunikation mellan energier, så behöver inte avstånd vara något problem. Däremot kan det nog vara så att ju längre bort kommunikationen befinner sig från oss, desto fler energier är det som finns inom samma radie, och desto större blir risken att man blandar ihop kommunikationen med andra energier. Ju längre avståndet är, desto större medvetenhet och känslighet kan behövas för att budskapen ska gå fram på ett tydligt sätt. Man kan se det som att man, som energi, sänder och tar emot på olika frekvenser.

Personer som sänder på samma, eller en liknande, frekvens som oss, har vi lättare att uppfatta. Medan det kan vara svårt att uppfatta skillnaden mellan näraliggande frekvenser, om man har många att välja på som sänder samtidigt. Med medvetenhet och övning ska det inte vara några problem att kommunicera med någon på andra sidan jorden. Och för de som har övat upp den förmågan är det dessutom möjligt att lämna sin kropp och besöka personen i fråga, vilket gör en kommunikation ännu enklare att uppfatta.

Ska man hårdra det hela så finns det egentligen inga gränser för kommunikation. Det finns inga avstånd som är för stora, och i och med att energiers rörelser sprider sig som ringar på vattnet, så är det också möjligt att känna av information om det som varit. På det sättet kan man känna av personers, sakers och universums historia, och ta emot kommunikation och information från historien. Och eftersom man kan känna hur, och åt vilket håll, ringarna på vattnet rör sig, så går det också att känna var de kommer vara om en liten, eller lång, stund. Därför går det att känna av, och ta emot kommunikation, om framtiden, om personers, sakers och universums framtid. Åtminstone hur framtiden ser ut för tillfället, utifrån hur nutidens energirörelser ser ut.

En nära framtid kommer alltid vara enklare att känna av, då osäkerheten där är mindre, och antalet faktorer som kan påverka den, färre. Samtidigt ska man veta att framtiden inte är huggen i sten. Även när vi vet hur den kommer att se ut, så går den helt, eller delvis att ändra. Till exempel genom att vi ändrar vår energi genom andra val, eller genom att välja nya vägar. Då kan vi ibland ändra vilken väg ringarna på vattnet kommer ta, eller hur de kommer se ut. Därför är både universums, och varje individs, framtiden bestämd, samtidigt som den är fullt möjlig att ändra.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s