Energiminnen

Energiminnen är energimässiga spår av det som har varit. Varje gång en energi ändras på grund av händelser eller personer, så kommer den ändringen påverka hur ursprungsenergin kommer se ut i framtiden. Ibland är förändringen stor, men även den allra minsta påverkan lämnar spår efter sig. Är spåren alltför små, otydliga eller gamla, så drunknar de sannolikt i sin omgivnings energi, och det är svårt att känna av dem, även om de fortfarande finns där.

Alla energier innehåller spår, och minnen, av alla förändringar som den energin har gått igenom. Och det är inte exklusivt för mänskliga energi, utan gäller även djur, växter, byggnader, platser osv. Vissa energier, till exempel en sten som legat isolerad i öken, har kanske väldigt få minnen, medan en byggnad som under lång tid varit utsatt för intensiv mänsklig aktivitet antagligen har väldigt många minnen. Och de förändringar i energin som en sådan byggnad gått igenom är antagligen betydligt kraftigare.

Som energi kan man påverka andra energier genom att dra i dem, skjuta dem ifrån sig eller försöka förändra dem. Vissa energier är enklare att förändra än andra, men spår kommer sannolikt finnas kvar av alla försök, oavsett hur lyckade de varit. Dock är de vanligaste spåren vi sätter, på personer och saker som vi kommer i kontakt med, vår blotta närvaro. Eller snarare närvaron av vår energi och utstrålning.

Det handlar mer om en indirekt påverkan, men är energin vi befinner oss i kraftfull så kommer den att sätta spår, vare sig vi vill det eller ej. Starkast spår sätter vi om vår energi skiljer sig väldigt mycket mot vår omgivnings energi. Att den sticker ut på något sätt, till exempel genom att vara väldigt positiv, väldigt negativ, starkt balanserad eller starkt obalanserad.

I min gamla, negativa och obalanserade, tillvaro hade jag en lägenhet. Även om jag bara bott där några år så hade min negativitet, min frustration, min olycka och sorg satt sig i väggarna. När den skulle säljas var intresset närmast obefintligt. Månad efter månad gick. Till slut hade det gått ett halvår. Då fick jag en känsla att jag skulle åka till lägenheten, som stått tom under en längre tid, gå runt i vart och ett av rummen och genom tankekraft försöka fylla dem med ljus, lätthet och positiva tankar. Det är tveksamt hur effektiv min operation var, men någon skillnad gjorde det förmodligen för bara några veckor efteråt var lägenheten såld.

På samma sätt kan man påverkas indirekt av de personer man omger sig, och umgås, med. Dock är graden av inflytande begränsad jämfört med hur stort inflytande man själv har över sin energi. Om man befinner sig i en obalanserad energi, kan den energin, om den inte påverkas från något annat håll, röra sig lite, lite grann mot en högre grad av balans, om man omger sig med balanserade människor. Dock kommer det knappast märkas i praktiken då påverkan från den egna personen, som hela tiden omedvetet håller liv i obalansen, är så enormt mycket större och kraftfullare.

Sen fungerar universum på det sättet att lika attraherar lika. Är man kraftigt obalanserad kommer man därför sannolikt inte trivas att umgås med personer som hela tiden verkar vara bättre och ha det bättre än en själv. På samma sätt kommer balanserade personer inte finna någon stor behållning i att umgås med någon som är kraftigt obalanserad. Om man inte, till exempel, hålls ihop av band som är svårare att bryta, som släktband eller liknande.

Energiminnen gör att man kan läsa av historiska händelser enbart genom sin känsla. De berättar om vad som varit och kan ibland förklara samband mellan händelser. Oftast gör sig energiminnen påminda som känslor eller tankar, men i extrema fall kan de också göra sig påminda genom ljud eller visuellt. Kraftigare energirörelser och energiförändringar ger kraftfullare och tydligare minnen. Och det som varit påverkar det som är idag, och kommer vara i morgon, på så sätt att all energi alltid kommer vara resultatet av vad den energin gått igenom, och varit med om.

Energiminnen skapas när olika energier kommer i kontakt med varandra. Men de förekommer också som spår av vilka interna förändringar en energi har genomgått. Sen existerar energier inte som isolerade öar utan alla energier har kopplingar till, och ett utbyte med alla andra energier. Ibland i så liten grad att det är försumbart, och ibland i väldigt stor utsträckning. Influenser kan vara både direkta och indirekta. Direkta influenser har oftast störst inverkan, men det behöver inte vara så.

Varje liten och stor del av universum har en historia och i dess energi finns spåren och informationen om hur den historian ser ut. Som människor kan vi påverkas av de energier, och dess minnen, som vi kommer i kontakt med. Att förstå och kunna skilja på vad som är egna tankar och känslor och vad som är någon annans, eller något annats, känslor och tankar underlättar hur man väljer att låta sig påverkas. Tillräcklig känslighet kan delvis övas upp, men den kommer också med de insikter som resan mot balans ger. Och ett balanserat sinne ser alltid världen och energier klarare och tydligare än ett sinne som är tyngt av en känslomässig och negativ dimma.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s