Vikten Av Erfarenhet (del 1)

Om utveckling handlar om att lära sig, för att därefter först, så finns det många sätt att ta in informationen som man behöver. I skolan utbildas vi, och till stor del handlar det om att läsa sig till kunskap, eller höra andra berätta om den. När det är möjligt förekommer också olika uppgifter, och praktiska exempel, men de är ofta rätt hårt uppstyrda och saknar ibland en tillräckligt stark koppling till verkligheten för att kunskapen ska fastna.

För när det kommer till effektiv förståelse är praktisk erfarenhet svårslagen. För det är en sak att läsa om ett sammanhang och det är en sak att höra någon annan berätta om sin förståelse och sina erfarenheter. Man kan hitta inspiration den vägen, och få ledtrådar om vilka samband som förmodligen gäller, men det är något helt annat att ha gått igenom en liknande situation i verkligheten, och att få ha upplevt vad det innebär, hur det känns och vad konsekvenserna är i praktiken. Det är inte bara så att det är ett effektivt sätt att lära sig, ibland är det svårt att verkligen, och en gång för alla, förstå på något annat sätt. Det är inte ovanligt att man lärt sig någonting i skolan när man var liten, men att det är först när man i vuxen ålder ställs inför en liknande situation, som man verkligen förstår vad det egentligen handlade om, som man läste för så längesen.

Jag skulle säga att livet, som skola och plattform för utveckling, bygger, i det närmaste, helt och hållet på konceptet att lära sig genom praktisk erfarenhet. Det är som sagt otroligt effektivt för förståelse, och det är först när man verkligen förstått någonting, som medvetenheten hos personen ökat, inte nödvändigtvis när man läser om det. Samtidigt innebär praktisk erfarenhet, och att man faktiskt lever sig igenom utbildningsexemplen på riktigt, att man är fast med konsekvenserna av de situationer man försätter sig i, och hur man väljer att försöka lösa eller hantera dem. Det kan verka hårt, men inte sällan är det just när konsekvenserna blir uppenbara, och man måste ta ansvar för sina val och sitt agerande, som den äkta förståelsen kommer.

Vissa situationer kan man aktivt välja att inte försätta sig i, till exempel såna som är direkt hälsofarliga, eller riskabla på annat sätt. För egen del skulle jag inte ta droger, för att jag har en aning om vad det innebär, och jag har en aning om de tänkbara konsekvenserna. Men att ha en aning innebär inte att jag vet, och faktum är att helt säker på hur det är och vad det innebär kan jag inte vara så länge jag inte provat. Trots det väljer jag att avstå, för att jag känner att bilden som jag har är tillräckligt för att jag ska välja bort den upplevelsen. Och för att jag förstår att risken är överhängande att en sådan erfarenhet skulle få alltför långtgående negativa konsekvenser för mitt liv i övrigt.

Men vi är alla olika och befinner oss på olika nivåer i vår utbildning. För en del personer är det viktigt att gå igenom den praktiska erfarenheten av droger, och ibland kan handla om erfarenheter som spänner över, och påverkar, ett helt liv. Och för personer som söker en viss typ av förståelse, så kan den medvetenheten som en liknande erfarenhet ger, vara ovärderlig. Konsekvensen kan mycket väl bli att nuvarande liv blir förstört, eller förverkat, men på längre sikt, och sett över flera livstider, kan det ändå vara värt det.

Samtidigt är livet fullt av upplevelser och erfarenheter att göra eller välja att gå igenom. Under en livstid kommer vi omöjligt kunna gå igenom och uppleva allt. Därför handlar det om att välja, och välja var man vill lägga sitt fokus. Sannolikt kommer en del upplevelser kännas mer intressanta och mer rätt än andra. Gemensamt för dem är antagligen att erfarenheten av dem är vad som skulle lära dig mest, utifrån var du befinner dig just nu. På samma sätt som man aktivt väljer att gå igenom vissa upplevelser, så kan man aktivt välja bort andra upplevelser. Eftersom vi har begränsat med tid, och hur vi väljer att fördela den tiden handlar om prioriteringar.

Sen finns det ingen garanti för resultat på kort sikt. Att gå igenom en erfarenhet och dess konsekvenser innebär sannolikt förståelse och den ökade medvetenhet som krävs för att gå vidare i sin personliga utveckling, men det finns inga garantier. Om man inte förstått vad det är meningen att man ska lära sig, innebär det att man står kvar på samma ruta som innan. Eftersom man då fortfarande har samma behov av erfarenhet som tidigare, kommer man sannolikt att göra samma val, och försätta sig i samma situation som tidigare. Precis som att man inte hade lärt sig någonting, vilket faktiskt stämmer bra överens med verkligheten.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s