Motstånd

Ordet obalans, som jag ofta använder, kan definieras på många olika sätt. Framför allt handlar det om en energimässig obalans. Balans handlar om att följa sitt livs energiström, vilket kommer leda till den behagligaste och mest utvecklande livsupplevelsen, både för individen och för universum som helhet.

Obalans handlar om att man, i ett eller flera avseenden, motsätter sig sitt eget livs energiström, och därigenom även sitt eget välbefinnande. Och det är så obalans fungerar, som ett, medvetet eller omedvetet, inre motstånd mot sitt eget välbefinnande och sin egen lycka. Obalansen kan handla om olika områden, och se ut på olika sätt, men det handlar alltid om en sorts motstånd.

Om man till exempel lever i föreställningen att man aldrig har tillräckligt med pengar, då är det med den inställningen, och den energin, som man går in i varje ny situation och varje ny upplevelse. Och den här obalanserade tanken och känslan, kommer ligga som ett hinder i vägen för varje önskan om att faktiskt förverkliga ett rikt liv. Den obalanserade energin lägger sig som en blockering, som förhindrar manifestering av det man faktiskt önskar uppleva.

Varje sån här obalanserad tanke, känsla och motstånd, gör att man sakta men säkert begränsar sig själv, sitt rörelseutrymme, sina valmöjligheter och sin frihet. Man stänger dörrar runt omkring sig. Världen omkring dig blir mindre och dina möjligheter blir färre. Eftersom grunden till detta är obalanserad, finns det ingen logisk anledning till de här begränsningarna. De beror på någon fix idé, som saknar förankring i verkligheten. Men så fort man på allvar tror på sin tanke, så blir den verklighet, och en del av din energi.

Skapandeprocessen handlar om att, genom en balanserad känsla av vad man önskar, bygga upp ett fokus som skapar en verklighet. Så länge det finns något motstånd som ligger i vägen och blockerar den verkligheten, så kommer den dock aldrig manifesteras, oavsett hur mycket man anstränger sig, eller hur mycket man önskar den. För ett motstånd är ett sorts fokus, och så länge man identifierar sig med sina motstånd, så kommer de påverka och hindra dig i ditt liv och i din skapandeprocess.

Har man till exempel ett omedvetet inre motstånd mot pengar, kan man ursäkta sig med att förklaringen är att man inte har några pengar. Om man hade pengar skulle man inte känna att det var något man saknade. Men dels fungerar skapandeprocessen inte så, utan omvänt, och dels är det resonemanget sällan sant. En person som saknar, oavsett vad det handlar om, kommer fortsätta känna saknad, oavsett hur resten av livet förändras. Så länge man identifierar sig med en känsla, så håller man känslan levande. Dessutom är det energin man befinner sig i för tillfället, som är grunden för framtida skapande. Befinner man sig i en energi av saknad, så är det den saknaden som kommer färga din framtid. Det är därför som all förändring, alltid börjar inuti. Om den inte gör det, så kommer energin i det man skapar, och attraherar, inte heller ändra sig.

Att följa sitt livs energiström, är att leva ett liv fritt från inre motstånd och begränsningar. Och hur just din energiström ser ut, har ingenting med någon annans energiström att göra. Meningen med ditt liv är individuell, och har inte nödvändigtvis med någon annans mening att göra. En del personers liv handlar om det sociala, och relationer, andras om yttre upplevelser, medan livet för en del handlar om inre arbete och en inre upptäcktsresa. På sikt, och om man ser över alla liv som en själ går igenom, så kommer det att finnas en balans och en jämvikt vad gäller hur fokuset ser ut, men jämför man ett specifikt liv mellan två individer, kan de te sig väldigt olika, och samtidigt vara lika ”rätt” för båda, beroende på var de befinner sig i sin utveckling, och vad de har för preferenser och önskningar.

Att leva sitt optimala liv, är att, utifrån en inre balans, följa sin intuition och minsta motståndets lag. Och det innebär inte att man ska luta sig tillbaka och inte göra någonting. Om inte det är vad som känns rätt vid just det tillfället. Minsta motståndets lag kan vara att börja arbeta på ett avancerat och krävande projekt. Men är det rätt för dig, kommer det inte kännas som en anstränging eller uppoffring. Är det rätt för dig, så skulle det kännas mer ansträngande att ligga på soffan och inte göra någonting.

En del människor befinner sig i energimässigt jobbigare situationer än andra, även om det liv man lever på ett eller annat sätt alltid är självvalt. Väldigt få personer är helt fria från känslomässigt bagage och inre motstånd. Det beror inte på att den typen av inre frihet inte är realistisk eller möjlig, utan snarare på var vi som mänsklighet befinner oss i vår utveckling. De flesta av oss har fortfarande mycket att gå igenom innan vi kommer dit, och har lyckats bygga upp den tryggheten och det utrymmet.

Oavsett vilka önskningar man har, eller vilka vägar man är nyfiken på att utforska, så kommer det alltid att löna sig att låta det första steget vara att gå igenom processen att släppa sitt energimässiga bagage och motstånd. När man hittat sin inre balans och trygghet finns det ingenting som längre ligger ivägen för att du ska kunna skapa och få uppleva allt som du innerst inne drömmer om.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s