Ett Liv I Balans

Att landa i en inre balans handlar om att hitta energimässig harmoni. En jämvikt mellan ljust och mörkt, mellan inre och yttre existens. Att bara leva inom sig själv är inte balansen jag pratar om, även om en stark inre grund är en förutsättning för balans. Möjligheterna att utforska, njuta av och lära sig av livet ligger ofta i utbytet med sin omgivning och det man delar med andra människor. Samtidigt är det inte möjligt att leva balanserat om man gör det enbart genom sin omgivning. Då är man konstant beroende av, och utlämnad åt, andra människors välvilja och godtycke.

Balans delar vissa likheter med ordet lagom. Att hitta den nivå där ens energi och känslomässiga fokus är så rent från motstånd och negativitet som möjligt, samtidigt som man inte lägger för mycket eller för lite fokus på några områden i livet. Är man för starkt känslomässigt investerad på vissa områden skapar det en obalans, då energin blir för tung på vissa områden vilket påverkar stabiliteten.

Balans handlar också om att inte ställa sig i vägen för livet. Att vara så flexibel att man klarar att anpassa sig genom livets skeden och i alla tänkbara situationer. Att vara så mjuk och smidig utåt att man inte ”fastnar” på, eller hålls tillbaka av, livets energimässiga ”kanter”. Det handlar också om att inte vara så investerad i historien eller bilden man har av framtiden, att det påverkar nuet och ens förmåga att fatta klara, genomtänkta och vettiga beslut i stunden.

En balanserad person är en hel person. Någon som hittat sig själv och sin egen kärna, och vågar vara den personen fullt ut genom livets alla situationer. Varken mer eller mindre. Utan att känna behov av att lägga till eller dra bort någon bit för att passa andras mallar. En person som älskar, och accepterar, sig själv, som man är, och därför har möjlighet att också älska och acceptera andra människor. Och livet älskar människor som älskar livet. Det handlar om att hitta sin kärna och sin genuina och oförställda personlighet. Och att vara centrum i sitt eget universum. Världen snurrar runt en balanserad person, medan en obalanserad person snurrar runt världen.

Att vara balanserad, trygg, harmonisk och öppen innebär att energin man befinner sig i är fri från inre motstånd och känslomässiga knutar. En person som är fri från motstånd är också fri från rädsla. För när man landat i en stabil inre trygghet finns inte längre någon anledning att känna rädsla. Att vara fri från rädsla innebär inte att man saknar riskmedvetenhet, det handlar mer om frihet från känslan, som en begränsning i livet. Att vara fri från de negativa aspekterna av hämningar. Och avsaknaden av begränsningar innebär att man är fri att välja de vägar man är nyfiken på att gå. Utan att möjligheterna till vettiga vägval begränsas av negativa tankar och känslor, som dessutom ofta saknar logisk grund. En balanserad person har inga problem att våga visa sig känslomässigt sårbar, för hon är så stabil i sin inre trygghet att ingen känsla kan skada henne.

Ett liv utan motstånd är ett mjukt, harmoniskt, flexibelt och öppet liv. Ett liv, en kropp och en själ i total inre avslappning. En avslappning som inte innebär passivitet, utan som istället möjliggör optimal funktion. En balanserad utandning är som en avslappning som går genom hela kroppen. Eftersom inga föreställningar eller illusioner om verkligheten ligger i vägen för en balanserad person, så kommer denna att uppleva en närmare kontakt med världen och med sin omgivning. Man kommer också att uppleva en närmare känslomässig koppling till människor man möter, då man kommer att kunna kommunicera och interagera direkt med dem, inte genom filter, dimmor och illusioner.

Med inre balans kommer också medvetenhet, och med medvetenhet kommer på sikt inre balans. Medvetenhet är grunden för förståelse och det är också grunden för att kunna fatta genomtänkta och riktiga beslut. Att ta steget mot inre balans handlar om en andlig mognad. En mognad som handlar om att växa ifrån de negativa aspekterna av en hög känslighet. För att inte vara styrd av de känslor man upplever, är inte samma sak som att vara känslokall. Och känslor fyller en viktig funktion i livet och i skapandeprocessen. Men som med allt annat handlar det om att hitta en fungerande jämvikt och balans mellan livets olika delar. Och en balans i sin energis fokus.

En balanserad person kommer att känna en positiv stillhet inombords. En tomhet som inte stör och inte”väger” någonting. För när man inte längre uppmuntrar, eller ger näring åt, det konstanta bruset av tankar och känslor, så kommer bruset sakta men säkert försvinna. Istället kommer personens inre fyllas av en lugn och harmonisk stillhet. Och stillheten gör att man tydligare kommer kunna känna signalerna från sin egen intuition. För att inget annat ligger i vägen. Den blir då lättare att följa.

Att slippa behöva bära en tung ryggsäck av bagage, negativitet och motstånd innebär en enorm frihet. Och att slippa behöva älta negativa tankar frigör massor av energi som kan användas till att fokusera på det som man verkligen vill uppleva och lära sig. En balanserad person befinner sig i en lätt, ljus och fri energi. En energi som är fri från begränsningar. Och istället full av möjligheter.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s